Υπάρχει στην τωρινή του μορφή από το 1993, η σήμανση CE υποδηλώνει συμμόρφωση με τη κοινοτική νομοθεσία ενός προϊόντος, όπου και αν αυτό κατασκευάζεται και επιτρέπει την ελεύθερη διακίνησή του στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη και σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξή του. Η σήμανση CE σημαίνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις κοινοτικές οδηγίες που ισχύουν γι' αυτό.

  • a_class.jpg
  • CEpr.jpg
  • dhmokritos-metajotypia.jpg
  • solar-keymark-logo2.jpg
  • tuv_9001.jpg

Επικοινωνία

Θέση Κουτάλα

Ασπρόπυργος Αττικής, 19300

 

Τηλ: +30 210-5570471

Τηλ: +30 210-5578004

Fax: +30 210-5579172